הפורום נפל לזמן קצר היום אבל הרבה פעמים זה אתם או האקרים?