עברתי לחרב קלה יותר כדי שאני אוכל להרביץ יותר מהר וזה יראה הגיוני