אני אחד הוותיקים פורום מת מזמן כשעוד אביב היה המנהל הראשי לא יודע מה קרה