PDA

צפייה בגרסה מלאה : בקשה צוותיםNiv
26/08/11, 15:28
אני ממליץ להחזיראת תפקידיי הצוותים הרי הם:

צוות התמיכה אשר יהיו לו הרשאות כמנהל בפורום משוב ותמיכה.

צוות הפרסום אשר יפרסם את איסיידר בכל מיניי צורות ויפרסם את תוצואותיו בפורום: צוות הפרסום שיוכלו לראות אותו: ראש+, חבר צוות פרסום/ראש צוות פרסום.

Niv
28/08/11, 15:12
הקפצה.
אפשר תשובה?